Werking van corona sneltesten

Op deze pagina wordt de werking van corona sneltesten uitgelegd. Alle testen worden hier één voor één uitgelegd. Eerst zal de Joysbio corona antigeentest worden uitgelegd, vervolgens de Fluorecare corona antigeentest en tot slot wordt de werking van de Fluorecare corona antilichamentest uitgelegd. U kunt hieronder klikken op een bepaald product om direct naar de werking van de desbetreffende test te gaan.


Werking Joysbio Corona Antigeentest (sneltest)

Hieronder wordt de werking van het antigeen test principe uitgelegd. Daarna wordt eerst de werking van de Joysbio corona antigeentest (sneltest) uitgelegd waarna vervolgens de speekseltest uitgelegd zal worden. Tot slot wordt de werking van de neutraliserende antistoffen test uitgelegd. Na het lezen van deze pagina bent u op de hoogte van de werking van al onze testen.

Op deze pagina leert u meer over de werking van de Joysbio corona antigeentest (sneltest), maar ook over de werking van de andere door ons aangeboden corona sneltesten. Om de basis van een antigeentest te begrijpen is hieronder de inhoud van een testcassette zonder omhulsel weergegeven. Zoals te zien dient het met behulp van de neus swab afgenomen slijmmonster op het monster pad gedruppeld te worden. Vervolgens gaat het slijmmonster door middel van een zogenoemde ‘capitulaire werking’ over de testcassette uitlopen. Wanneer het slijmmonster de testlijn bereikt en het slijmmonster corona specifieke eiwitten bevat zal deze testlijn roodkleuren. Vervolgens komt het monster bij de controlelijn, deze dient altijd rood te kleuren, anders is de testuitslag invalide. Tot slot is er nog een absorptiepad aanwezig, om het eventuele overschot aan slijmmonster op te vangen. Indien zowel de Testlijn (op de testcassette aangeduid met ‘T’) en de controlelijn rood kleuren (op de testcassette aangeduid met ‘C’) bent u positief getest.

Onder de onderstaande afbeelding met hierop de ontleedde testcassette is een stapsgewijze uitleg over hoe u een corona antigeen sneltest af dient te nemen. Vervolgens is een afbeelding weergegeven die u helpt om alle mogelijke testuitslagen correct te interpreteren. Na het lezen van deze tekst heeft u alle essentiële kennis tot uw beschikking over de werking van de Joysbio corona antigeentest (sneltest).

werking corona sneltest
Inhoud van een corona antigeen testcassette
 • Steek de steriele wattenstaaf (neusswab) 2.5 cm in de neusholte en roteer 5 maal.
 • Draai de dop van het bufferflesje af.
 • Breng na het verzamelen van het monster door middel van de neusswab, de swab in de extractiebuis en beweeg deze op en neer in de vloeistof voor een minimum van 10 seconden. Houd het wattenstaafje tegen de bodem van het buisje en draai het drie keer rond. Spat GEEN vloeistof uit de buis.
 • Verwijder het wattenstaafje terwijl u in de zijkanten van de buis knijpt om de vloeistof uit het wattenstaafje te halen.
 • Druk de dop van de extractiebuis stevig op de extractiebuis.
 • Knijp voorzichtig in de extractiebuis en giet twee (2) druppels van het buffer-specimenmengsel op het onderste gaatje van de Test cassette.
 • Lees de testresultaten af tussen 15 en 20 minuten. Lees de resultaten niet af na 20 minuten aangezien de vloeistof dan door kan lopen wat onduidelijkheid kan geven. In de afbeelding hieronder is visueel weergegeven hoe de testafname dient te verlopen.
coronatest interpretatie testresultaat
Joysbio Antigeen corona sneltest procedure
 • NEGATIEF: Er verschijnt een gekleurde band op de controlelijn (C-lijn); er verschijnt geen gekleurde band op de testlijn (T-lijn). Een negatief resultaat geeft aan dat er geen coronavirusantigeen (N-eiwit) in het monster aanwezig is, of dat het niveau van het coronavirusantigeen onder de aantoonbaarheidsgrens ligt.
 • POSITIEF: Een gekleurde band verschijnt op de controlelijn (C-lijn), een tweedegekleurde band verschijnt op de testlijn
  (T-lijn). Een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van coronavirusantigeen (N-eiwit) in het patiëntmonster.
 • INVALIDE: Er verschijnt geen gekleurde band op de controlelijn (C-lijn). Een ongeldig testresultaat suggereert dat er mogelijk onvoldoende buffervolume is of dat er sprake is van onjuiste afname procedures. Controleer de testprocedure zorgvuldig en test opnieuw met een andere sneltestcassette. Neem contact op met coronatest123.nl als het probleem aanhoudt.
interpretatie corona testuitslag
Interpretatie testuitslag Joysbio corona antigeentest

Werking van de corona speekseltest – Joysbio

Hieronder wordt de werking van de corona speekseltest – Joysbio uitgelegd. Volg altijd de instructie om zo te zorgen dat u de test goed afneemt.

Stap 1: Allereerst dient u het speekselmonster (spuug) in het bijgeleverde collectie zakje te spugen zoals afgebeeld op de afbeelding hieronder. Zorg ervoor dat u niet net gegeten of gedronken heeft zodat uw speeksel zo ‘schoon’ en vrij van ruis mogelijk is. Probeer de test niet binnen 20 minuten van eten of drinken af te nemen. Als u weinig speeksel in uw mond heeft kan het helpen om gedurende 20 seconden zacht uw kaken te masseren. Dit bevorderd de aanmaak van speeksel.

Spuug in het bijgeleverde speekselzakje.

Stap 2: Draai vervolgens de dop van het bijgeleverde testvloeistof buisje los. Hoe dit te doen is in de illustratie hieronder weergegeven.

Draai de dop van het buisje los.

Stap 3: Pak vervolgens de bijgeleverde pipet en haal met behulp van dit pipet 3 druppels speekselmonster uit het collectie zakje. Voeg deze vervolgens toe aan het vloeistof buisje. Probeer er daarna voor te zorgen dat de vloeistof goed met het afgenomen monster mengt. Hierbij kan het mengsel door roeren met het pipet helpen. Zie voor een visuele weergave van dit proces de afbeelding hieronder.

Voeg het speekselmonster toe aan het testbuisje en zorg dat dit met elkaar mengt.

Stap 4: Doe de dop op het testbuisje en beweeg het geheel een beetje heen en weer om er zeker van te zijn dat het mengsel goed is gemengd.

Beweeg het testbuisje een beetje heen en weer zodat het goed mengt.

Stap 5: Voeg vanuit het vloeistof buisje 3 druppels van het mengsel toe aan het druppelgat van de testcassette.

Voeg 3 druppels toe aan de testcassette.

Stap 6: Lees het resultaat af tussen 15 tot 20 minuten na testafname. Zorg ervoor dat u de uitslag niet later dan 20 minuten afleest aangezien dit een vertekend resultaat kan geven.

Lees het resultaat af tussen 15 tot 20 minuten na testafname.

Stap 7: Interpreteer nu de testuitslag. U kunt de uitslag interpreteren met behulp van de afbeelding hieronder.

Mogelijke uitslagen van de speekseltest.

Positief: Er verschijnt een rode kleurband op de controlelijn (C-lijn) en op de Testlijn (T-lijn). De controlelijn dient ten alle tijde te kleuren, indien deze niet kleurt betekent dit dat de test verkeerd afgenomen is. Als er naast een kleurband op de C-lijn ook een rode kleurband verschijnt bij de T-lijn dan betekent dit dat u besmettelijk bent met het coronavirus.
Negatief: Bij een negatieve corona testuitslag verschijnt er enkel een rode kleurband op de C-lijn. Aangezien de C-lijn is gaan kleuren betekent dit dat de test goed is uitgevoerd en een ontbrekende kleurband bij de T-lijn geeft aan dat u negatief bent getest op besmettelijkheid met het coronavirus.
Invalide: Indien er geen enkele kleurband verschijnt of alleen een kleurband op de T-lijn betekent dit dat u een nieuwe test moet afnemen voor een betrouwbare uitslag. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen doordat het speekselmonster niet voldoende is gemengd met de testvloeistof. De test is invalide en er kan dus geen geldige uitslag aan worden ontleend.

Werking neutraliserende corona antistoffen test

Stap 1: Reinig om te beginnen uw duim- of vingertop met het bijgeleverde alcohol doekje zoals geïllustreerd in de afbeelding hieronder.

Reinig uw vinger- of duimtop.

Stap 2: Haal vervolgens het dopje van de prikker en neem dan een druppel bloed af. Dit dient te gebeuren door de prikker tegen de top van de duim of vinger te drukken zoals hieronder afgebeeld.

Neem een druppel bloed af door de prikker tegen de vinger- of duimtop te drukken.

Stap 3: Gebruik nu de pipet om ongeveer 2 druppels aan bloed af te nemen uit de zojuist geprikte vinger- of duim top.

Neem ongeveer twee druppels bloed af met de pipet.

Stap 4a: Voeg 1 druppel van het afgenomen bloed toe op het rechthoekige gat (A) van de testcassette.

Voeg 1 druppel bloed toe aan het rechthoekige gat van de testcassette.

Stap 4b: Voeg vervolgens 3 druppels van de bijgeleverde testvloeistof toe aan het ronde gat (B) van de testcassette.

Voeg 3 druppels testvloeistof toe aan het ronde gat van de testcassette.

Stap 5: Lees de testresultaten tussen 25- en 30 minuten na testafname af. Zorg ervoor dat u de resultaten niet na langer dan 30 minuten nog afleest aangezien dit een vertekend beeld kan geven.

Lees het testresultaat tussen 25- en 30 minuten na testafname af.

Interpretatie: De resultaten van de neutraliserende corona antistoffen test kunnen worden afgelezen aan de hand van de onderstaande afbeelding en bijgevoegde tekst.

Interpretatie testresultaten neutraliserende antistoffen test.

a) IgG Positief en NAb Negatief: Er verschijnen drie lijnen. Één gekleurde lijn verschijnt bij de controlelijn (C), één gekleurde lijn verschijnt bij de IgG test lijn (1) en een gekleurde lijn verschijnt in de NAb-testlijn (2), welke donkerder of hetzelfde van kleur is als de C-lijn.
b) IgG Positief en NAb Positief: Er verschijnt één gekleurde lijn op de controlelijn (C), en de IgG testlijn (1). Daarnaast is de kleur in de NAb-testlijn (2) lichter van kleur dan de C-lijn. Echter, wanneer de NAb-testlijn (2) helemaal niet kleurt, betekent dit dat er een hoge mate van neutraliserende antistoffen die op immuniteit duiden aanwezig is.
c) NEGATIEF: Er verschijnen twee lijnen. Één gekleurde lijn verschijnt bij de controlelijn (C) en een gekleurde lijn verschijnt bij de NAb-testlijn (2) welke donkerder of gelijk van kleur is als de C-lijn.
d) INVALIDE: De controlelijn (C) verschijnt niet. Neem de test opnieuw af.

Hieronder is de afname van een reguliere antistoffen in video uitgebeeld. Let hierbij op dat dit niet de neutraliserende antistoffen test betreft maar een reguliere antistoffen test. Daarom is de tekstuele uitleg altijd leidend!

Wat is een corona sneltest?

Met een sneltest kan op zeer korte termijn worden getest of een persoon besmet is met het coronavirus. Binnen slechts 15 minuten is de uitslag bekend. Coronatest123.nl maakt gebruik van de sneltesten van het merk Joysbio en Fluorecare. Dit zijn allen gecertificeerde testen wat betekent dat veilig gebruik binnen heel Europa is gevalideerd en toegestaan. Let wel, de antigeen sneltesten zijn niet geschikt als reistest, dit betekent dat u hiermee niet kunt vliegen.

Hoe werkt het corona sneltest principe?

De sneltest meet of er corona viruseiwitten in het afgenomen testmonster aanwezig zijn. Hiervoor wordt, afhankelijk van het soort sneltest, een neusswab of een bloedprikje gebruikt. Bij de antigeen testen wordt de neusswab gebruikt en bij de bloedtest (antilichamentest) wordt gebruik gemaakt van een prikker om een druppel bloed af te nemen. Op de testcassette zelf is af te lezen of de test goed is afgenomen door middel van het controle streepje aangeduid met een ‘C’. Als zich bij de ‘C’ geen kleurband vormt, betekent dit dat de test verkeerd is afgenomen en dient het proces opnieuw uitgevoerd te worden.

Wanneer krijg ik uitslag van mijn coronatest?

Bij beide de joysbio sneltest en de speekseltest is de uitslag na 15 minuten af te lezen. De uitslag van de antigeentesten dienen binnen een uur afgelezen te worden aangezien de testuitslag beïnvloedt kan worden als de vloeistof te veel doorloopt. Bij de Neutraliserende antilichamen test dient de test na 25 minuten afgelezen te worden. Let er bij alle testen op dat de uitslag niet 30 minuten na afname wordt afgelezen aangezien dit een vertekend beeld kan geven doordat de vloeistof te veel door kan lopen naarmate de tijd verstrijkt.

Hoe duur is een corona sneltest?

De prijs van corona sneltesten ligt tussen de €4 en €180 indien de test door een medisch professional wordt afgenomen. Naast de manier van testafname is ook het soort sneltest bepalend voor de uiteindelijke prijs van de test. De testen van www.coronatest123.nl verschillen hierdoor in prijs. De Joysbio sneltest is in onze webshop te bestellen voor slechts €5,95 per test, de speekseltest al voor €4,50 en de neutraliserende antistoffen test voor €17,50 per test.

Scroll naar top