Veelgestelde vragen Over coronatesten

Welke soorten corona testen zijn er?

Er zijn op dit moment drie soorten corona testen op de markt. De Antigeen test, de Antistoffen/Antilichamen test en de PCR test. Hieronder worden de specificaties van elke soort corona test uitgelegd:

De antigeen corona sneltest
De corona antigeen sneltest onderzoekt of u op het moment van afname van de test besmet bent met het coronavirus. Deze test analyseert aan de hand van eiwit-deeltjes die aanwezig zijn in de neus- en of keelholte tijdens een corona besmetting of u een besmetting met het virus heeft. Met behulp van een wattenstaafje wordt een slijmmonster afgenomen. Dit monster wordt vervolgens gemengd met testvloeistof waarna dit op het druppelgat van de testcassette gedruppeld dient te worden. De test zal positief uitslaan indien de zojuist genoemde eiwit-deeltjes aanwezig zijn. Als er geen (of te weinig) eiwit-deeltjes worden opgespoord, zal de test negatief uitslaan. Dit betekent dan dat u met zeer grote waarschijnlijkheid niet besmet bent met het coronavirus. De corona antigeen sneltest geeft al na 15 minuten uitslag, zodat u snel zekerheid heeft.

De antistoffen corona sneltest
De antistoffen corona sneltest onderzoekt of u corona antistoffen in uw bloed heeft. Antistoffen zijn onderdeel van het immuunsysteem van het lichaam welke worden aangemaakt als reactie op een besmetting met het coronavirus. Het kan 2- tot 3 weken na een besmetting duren voordat de antistoffen aangemaakt zijn. Aan de hand van de afname van een druppel bloed uit de vinger- of duimtop wordt geanalyseerd of deze stoffen in uw lichaam aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn zal de test positie uitslaan, indien niet zal de test negatief uitslaan. Deze test indiceert dus of u in het verleden besmet geweest bent met het coronavirus, en zegt dus niets over een huidige besmetting. Volgens de laatste onderzoeken heeft u 6 tot 8 maanden immuniteit tegen het coronavirus, mits de antistoffen aanwezig zijn in uw lichaam. De antistoffen corona sneltest leent zich dus uitstekend om te onderzoeken of er antistoffen in uw lichaam aanwezig zijn.

De PCR-test
De PCR-test onderzoekt de aanwezigheid van ”RNA” deeltjes van het  virus in de neus of keelholte. Een monster wordt afgenomen door middel van een wattenstaafje die diep uw neus- en keel in gaat. De test zal positief zijn als er deeltjes van het virus aanwezig zijn. De test moet in een laboratorium geanalyseerd worden waardoor de uitslag langere tijd op zich kan wachten. Wel wordt de PCR-test gezien als de gouden standaard onder de testen. De test heeft een hoge sensitiviteit, dat betekent dat mensen die weinig RNA bij zich dragen een positieve uitslag krijgen. Het kan dus zo zijn dat deze mensen dan nog niet- of niet meer besmettelijk zijn. Daarom raadt de GGD ook af om binnen 3 weken na een corona besmetting een PCR-test te doen, aangezien deze positief uit zal slaan omdat u nog een kleine virale lading bij u draagt. Dit, terwijl u al niet meer besmet bent met het virus.

Welke corona sneltesten verkoopt coronatest123.nl?

Coronatest123.nl verkoopt drie soorten corona sneltesten. De Joysbio antigeen sneltest en de Fluorecare antigeen sneltest zijn geschikte testen om te toetsen of een persoon op dit moment geïnfecteerd is met een corona besmetting. Daarnaast bieden wij ook de Fluorecare antilichamen sneltest (bloedtest) aan, waarmee kan worden vastgesteld of een persoon in het verleden besmet is geweest met corona.

Hieronder zijn de drie door ons aangeboden testen weergegeven:
De Joysbio antigeen sneltest: Waarbij u hier meer te weten kunt komen over de betrouwbaarheid van deze test en hier over de werking van deze test.
De Fluorecare antigeen sneltest: Waarbij u hier meer te weten kunt komen over de betrouwbaarheid van deze test en hier over de werking van deze test.
De Fluorecare antilichamen sneltest: Waarbij u hier meer te weten kunt komen over de betrouwbaarheid van deze test en hier over de werking van deze test.

Waar mogen de sneltesten van coronatest123.nl worden gebruikt?

Aangezien coronatest123.nl uitsluitend werkt CE-gecertificeerde testen mogen de test in de gehele Europese Unie worden gebruikt en verkocht. De testen zijn in Europa geregistreerd door het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid onder nummer RPS/356/220. Al onze sneltesten voldoen aan de essentiële eisen van Richtlijn 98/97/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.
Hieronder kunt u per sneltest meer informatie vinden over de certificeringen en validaties:
Voor de Joysbio antigeen sneltest klikt u hier
Voor de Fluorecare antigeen sneltest klikt u hier
Voor de Fluorecare antilichamen sneltest klikt u hier

Hoe werken de coronatesten?

De door coronatest123.nl aangeboden coronatesten hebben allen hun eigen werking. Op deze pagina vindt u een duidelijke uitleg met filmpje over hoe de door ons aangeboden sneltesten afgenomen dienen te worden.

Wat is de mening van virologen over corona sneltesten?

Virologen waren in het begin voorzichtig met uitspraken over corona sneltesten. Echter, is de mening van virologen over corona sneltesten veranderd van voorzichtig, naar zeer positief. Zo ook Dr. Goudsmit, arts en viroloog aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en wetenschappelijk directeur van het Human Vaccines Project. Dr. Goudsmit is enthousiast over de ontwikkeling van sneltesten zoals blijkt uit de volgende quote: “Geen twijfel over het nut van sneltesten, deze geven ons snel meer vrijheden”.

Lees hier een artikel dat Dr. Goudsmit op 19 oktober 2020 publiceerde over de potentie van de antigeen sneltesten. 
Hierin stelt hij: “De gangbare PCR-testen tonen uitstekend besmettingen aan. Nieuwe sneltesten zijn beter om besmettelijkheid op te sporen en dus verspreiding tegen te gaan”.

Over de negatieve uitslag van een antigeen test zegt Dr. Goudsmit het volgende:
“Op grond van zo’n negatieve test zou ik het aandurven mensen de toegang tot een café, restaurant of stadion te verschaffen, en bij positiviteit toegang te weigeren en voor confirmatie naar de GGD te sturen voor een PCR-test”.

Ben ik immuun als ik positief test op een corona antistoffen sneltest?

Ja, de laatste onderzoeken hebben aangetoond dat u voor 6- tot 8 maanden na een corona besmetting immuun bent tegen een herbesmetting met het virus. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat hiervoor uiteraard wel antistoffen in uw lichaam aanwezig dienen te zijn. Dit kan zoals al genoemd eenvoudig worden onderzocht met de corona antistoffen test.

Scroll naar top