Nut van corona sneltesten

Totdat corona vaccins wijdverspreid zijn onder de mensen in de maatschappij, blijft het testen op corona vitaal om de corona pandemie onder controle te krijgen. Volgens volksgezondheid-experts van Harvard University in een onderzoek naar het testgedrag in Amerika, dient er minstens twee keer zoveel getest te worden op corona als op dit moment gedaan wordt. In dat opzicht, is PCR een geweldige techniek om zeer nauwkeurig kleine virale fragmenten en lage virale belastingen van het coronavirus te detecteren.

Echter, heeft de PCR techniek haar beperkingen. Zo is de PCR-test met een prijs van rond de €100,- relatief duur. Dit is dan ook de reden dat alleen mensen getest kunnen worden die corona symptomen ervaren of mensen die onlangs blootgesteld zijn geweest aan met corona besmette personen. Het nadeel van het testen op deze manier is dat mensen die wel degelijk besmet zijn met het coronavirus maar geen symptomen vertonen, niet in kaart worden gebracht. Met betrekking tot het in toom krijgen van de corona pandemie is dit nadelig, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 50% van de corona besmettingen ontstaan door asymptomatische besmetting. Asymptomatisch betekent dat een persoon wel ziek is, maar geen symptomen van de ziekte vertoont.

Een ander nadeel van de PCR test-techniek is dat het tijd kost voordat de uitslag bekend is. Normaal gesproken kost dit een aantal dagen en dit zijn vaak precies de dagen waarin de virale lading van het coronavirus op zijn piek is. Tijdens deze piek, zijn personen op hun besmettelijkst en is de kans dus het grootst dat zij anderen infecteren met het coronavirus. Indien personen zich aan de GGD-maatregelen houden en zij tijdens de testuitslag thuis blijven vormt dit een klein probleem. Echter, wanneer mensen toch even een snel boodschappenbezoek doen `omdat de kans dat het daadwerkelijk corona is wel meevalt’ resulteert dit in onnodige besmettingen door onwetendheid vanwege een lang durende testuitslag. In de afbeelding hieronder is het zojuist beschreven proces visueel weergegeven.

Een ander nadeel is dat de PCR-techniek zo sensitief is dat deze zelfs een positieve test uitslag geeft als er slechts kleine fragmenten virale deeltjes in het lichaam aanwezig zijn. In dat geval, betekent een positieve test uitslag niet perse dat een persoon nog een corona besmetting over kan dragen. Dit is dan ook de reden dat tot 3 weken na een corona besmetting opnieuw testen door middel van PCR weinig tot geen zin heeft, aangezien dit waarschijnlijk resulteert in een positieve testuitslag. Voor het screenen van de bevolking is een PCR test daarom niet altijd even geschikt, omdat het een heel accuraat beeld geeft van personen die het coronavirus in bepaalde mate bij zich dragen, maar niet van de besmettelijkheid van die personen. Corona sneltesten hebben een sensitiviteit die ligt tussen de 90% – 99% en hierdoor detecteren deze testen over het algemeen niet personen die een zeer lage virale lading van het coronavirus bij zich dragen. Op die manier, worden er niet onnodig personen gecategoriseerd als `besmettelijk’ terwijl deze dit wellicht niet zijn. Het zojuist beschreven proces is in de afbeelding hieronder geïllustreerd.

Tot slot is het afnemen van 10 corona sneltesten gelijk aan de prijs van 1 PCR test. Dit betekent dat er zo veel frequenter getest kan worden op het coronavirus waarbij de uitslag direct beschikbaar is. Voor het opsporen en indammen van het coronavirus is dit dus een effectieve toevoeging naast het al op grote schaal uitvoeren van PCR testen. Concluderend kunnen door middel van het frequent uitvoeren van sneltesten asymptomatiche corona gevallen opgespoord en geïsoleerd worden, zodat de 50% van asymptomatische corona besmettingen naar beneden gebracht kan worden. Op die manier zal het totaal aan corona besmettingen afnemen en krijgen wij het virus weer in controle, in plaats van andersom. Dat het belang van testgevoeligheid ondergeschikt is aan de frequentie van het uitvoeren van testen is al eerder aangetoond door Harvard professor Mina, die hier in september een interessant artikel over heeft gepubliceerd.

In de geweldige video hieronder is op een beknopte manier het belang van het sneltesten van asymptomatische personen uitgelegd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top