Herroeping

Heb ik recht op herroeping?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij zullen deze per mail bevestigen.

Graag het artikel terugsturen in de originele verpakking indien dit redelijkerwijs mogelijk is. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Gelieve voorzichtig met het artikel om te gaan. Indien u teruggave wenst van het volledige aankoopbedrag graag onbeschadigde artikelen retourneren.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn coronatesten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling van de bestelling/product van ons terug. De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening. Wij betalen het gehele aankoopbedrag binnen 2 á 3 dagen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Ons retouradres:
Nieuwe Ebbingestraat 65

9712NE Groningen

Scroll naar top