Betrouwbaarheid corona sneltesten

De betrouwbaarheid van corona sneltesten is een onderwerp dat veel wordt besproken. Op deze pagina wordt toegelicht hoe de betrouwbaarheid van de testen wordt gemeten en wat de betrouwbaarheid van onze testen is.
*Alle testen waarmee Coronatest123.nl werkt zijn CE-gecertificeerd en gebruik binnen de Europese Unie is dus verantwoord en toegestaan voor professioneel gebruik.

Sensitiviteit en specificiteit

Wat belangrijk is om te weten, is dat de betrouwbaarheid van een corona sneltest niet uit te drukken is in 1 percentage gekoppeld aan betrouwbaarheid, maar is onderverdeeld in `sensitiviteit’ en `specificiteit’. De sensitiviteit, ook wel gevoeligheid, is het percentage van het aantal juist geïndiceerde positieve uitslagen van een groep geteste personen. In de volksmond, is dit wat in de regel wordt bedoeld met ‘betrouwbaarheid’. Naast de sensitiviteit wordt de kwaliteit van een corona sneltest dus ook uitgedrukt door middel van de specificiteit.
De specificiteit van een corona sneltest geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de test in staat is om personen die niet met het coronavirus besmet zijn correct te identificeren. Met andere woorden, indien een persoon onjuist gecategoriseerd wordt als besmet zijnde met het coronavirus, gaat dit ten kostte van de specificiteit van een test. Een uitgebreide uitleg van de werking van onze testen kunt u op deze pagina bekijken. In de tabel hieronder zijn de door ons aangeboden corona sneltesten weergegeven met de hierbij behorende specificaties. Vervolgens wordt daaronder uitgelegd hoe de betrouwbaarheid (sensitiviteit en specificiteit) van een test bepaald wordt.

Test naamTest soortSensitiviteitSpecificiteit
Joysbio sneltestAntigeen98,72% (CT waarden ≤ 33)97,32%
Joysbio neutraliserende antistoffentest Antistoffen/immuniteit92,47%99,68%
Joysbio speekseltest Antistoffen/immuniteit/vaccin95,10%100%
De door ons aangeboden corona sneltesten met de bijbehorende specificaties

Betrouwbaarheid corona antigeen test

Hier wordt de betrouwbaarheid van een corona antigeen test uitgelegd en hoe de technologie achter deze test werkt. Een antigeen test kijkt naar de besmettelijkheid van een persoon door middel van de aanwezige corona specifieke eiwitten aanwezig in het lichaam. In het geval dat een met Corona besmet persoon op een correcte manier wordt getest maar een negatieve uitslag krijgt, komt dit over het algemeen doordat de desbetreffende persoon te weinig corona-specifieke eiwitten bij zich draagt. Dit kan zijn doordat diegene in de volledige begin- of eind fase van de corona besmetting zit.

Het hierboven uitgelegde verhaal kan worden verduidelijkt aan de hand van het onderzoek van Dr. Mina (Harvard University) die een wetenschappelijk onderzoek heeft gepubliceerd over de betrouwbaarheid van corona (snel) testen. Zoals te zien in het figuur hieronder, heeft de PCR test, die geldt als `gouden standaard’ voor corona testen, een lagere sensitiviteit voor de detectie van corona deeltjes. Als het gevolg hiervan, is de PCR test in staat om ook personen die net besmet zijn met het coronavirus of al bijna niet meer besmet zijn met het coronavirus te categoriseren als zijnde: `besmet’. Dit is ook de reden dat de GGD adviseert om niet binnen 3 weken na een corona besmetting gehad te hebben opnieuw met een PCR-test te testen, omdat de uitslag dan hoogstwaarschijnlijk positief zal zijn terwijl er niet langer een besmettingsrisico aanwezig is. In die specifieke situatie, is de betrouwbaarheid van een antigeen test hoger, omdat deze alleen uitslaat als er daadwerkelijk een besmettingsrisico is. Dit, omdat deze alleen positief uitslaat als er een hogere virale lading in het afgenomen monster aanwezig is.

ziekteverloop corona besmetting
Ziekteverloop corona besmetting

Betrouwbaarheid corona antilichamen test

De betrouwbaarheid van een corona antilichamen test aan de andere kant, wordt anders gemeten dan de betrouwbaarheid van een corona antigeen test. De antilichamen (ook wel: antistoffen- of bloed test) onderzoekt aan de hand van antilichamen (IgM & IgG) uit een afgenomen druppel bloed of een persoon in het verleden besmet geweest is met corona. Op deze manier kan worden onderzocht in hoeverre de corona antilichamen nog steeds aanwezig zijn. Om dit te herleiden op de grafiek in het figuur hierboven, is de antilichamen test dus ook in staat om net besmette of in het verleden besmette personen te detecteren. De antilichamen corona sneltest is in die zin dus ook `sensitiever’ in het detecteren van een lage `virale belasting’.

Wanneer antilichamen aanwezig zijn, heeft u volgens de laatste onderzoeken 6- tot 8 maanden na besmetting, bescherming tegen een herbesmetting met het corona virus. Indien de antilichamen test correct is afgenomen maar een onjuiste uitslag weergeeft, kan dit een gevolg zijn van te weinig corona specifieke antilichamen in het lichaam. Een test uitslag die foutief indiceert dat een persoon besmet is geweest met corona op basis van de antilichamen test komt in de regel dus niet voor, aangezien er een `drempel’ aan antilichamen overstegen dient te worden. Dit maakt de betrouwbaarheid van een corona antilichamen test zeer hoog.

Wat is het verschil tussen de neutraliserende antistoffen test en de ‘reguliere; antistoffen test?

Om het verschil tussen de neutraliserende antistoffentest en de ‘reguliere’ antistoffentest uit te leggen, zal eerst kort de werking van een corona antistoffen test worden uitgelegd. Een corona antistoffen test onderzoekt of een persoon corona antistoffen in zijn of haar lichaam heeft. Dit doet deze test aan de hand van een druppel bloed die eenvoudig afgenomen kan worden met de bijgeleverde prikker (lancet). Nu duidelijk is wat een antistoffen test onderzoekt, zal nu het verschil duidelijk worden gemaakt tussen de reguliere antistoffen test en de neutraliserende antistoffen test. De reguliere antistoffen test onderzoekt of er antistoffen in het lichaam zijn. Als de reguliere antistoffen test positief uitslaat, betekent dit dus niet persé dat een persoon immuun is. Het is waarschijnlijk dat deze persoon immuun is, maar aangezien deze test niet kan onderzoeken of er veel of weinig antistoffen aanwezig zijn, maar alleen kan aantonen dat er antistoffen aanwezig zijn geeft dit geen uitsluitsel. De neutraliserende antistoffen test kan naast dat deze onderzoekt of er antistoffen aanwezig zijn, ook onderzoeken of er immuniteit aanwezig is. De test onderzoekt dus of er voldoende antistoffen aanwezig zijn om immuniteit te hebben tegen het coronavirus. Daarnaast kan de neutraliserende antistoffen test zowel antistoffen verkregen door het vaccin als door een recente besmetting opsporen. Op deze manier is de neutraliserende antistoffen test dus in staat om te checken of een corona vaccin (indien al verkregen) nog werkzaam is. Dit gegeven tezamen met het feit dat deze test ook in staat is om antistoffen of immuniteit verkregen door een recente corona besmetting te analyseren, betekent dus dat deze test volledige dekking geeft. Wat wel belangrijk is om te vermelden is dat beide antistoffen testen dus niet onderzoeken of er op dit moment een corona besmetting is. Daarvoor heeft u of de joysbio sneltest nodig of de speekseltest.

WAT IS HET VERSCHIL IN BETROUWBAARHEID TUSSEN PCR-TEST EN SNELTESTEN?

PCR-test: Zeer nauwkeurig, maar tijdrovend
Bij een PCR (Polymerase Chain Reaction) test wordt door middel van een wattenstaafje een slijmmonster uit de keel- en neus afgenomen die vervolgens naar een laboratorium wordt gestuurd. In het laboratorium wordt onderzocht of het slijm genetisch materiaal van het coronavirus bevat. Bij de laagst mogelijke aanwezigheid van genetisch coronavirus materiaal geeft de PCR-test een positieve uitslag, zelfs als een persoon niet langer besmettelijk is, maar nog wel virusdeeltjes met zich meedraagt. De PCR is dus een zeer nauwkeurige test, die door het laboratorium proces enige tijd behoeft tot de uitslag er is.

Sneltest: Zeer snel, over het algemeen iets minder nauwkeurig
Met het begrip `sneltest’ worden alle testen bedoeld die sneller uitslag geven dan de PCR-test. Een aantal van deze sneltesten zijn ietwat in mindere mate gevoelig dan PCR-testen, zoals bijvoorbeeld de door ons gebruikte `Antigeen sneltest’. Met deze test wordt aan de hand van neus- en of keelslijm aangetoond of er viruseiwitten aanwezig zijn in het lichaam. Deze testen zijn iets minder gevoel dan de PCR-test, maar met een sensitiviteit van 98,72% van bijvoorbeeld onze Joysbio sneltest, zijn ook de antigeen testen in staat om zelfs zeer lage virale ladingen in het lichaam te detecteren. Dit maken deze testen een zeer betrouwbare indicator van een al dan niet aanwezige corona besmetting. In de toekomst komt naar waarschijnlijkheid ook nog de ademtest, deze test kan door middel van adem aantonen of een persoon besmet is met corona.

HOE WERKT DE BETROUWBAARHEID OMTRENT EEN ANTISTOFFEN CORONA SNELTEST?

De betrouwbaarheid omtrent een antistoffen corona sneltest werkt als volgt. Een antistoffen corona sneltest indiceert of een persoon corona antistoffen aanwezig heeft in zijn of haar bloed. Dit wordt geanalyseerd door middel van de afname van een druppel bloed uit de vinger- of duimtop. Als een persoon antistoffen in het lichaam heeft betekent dit dat er een besmetting met het coronavirus plaatsgevonden heeft. Let op: dit zegt niets over of een persoon op het moment van testafname wel of niet besmet is met het coronavirus, maar puur over het feit dat er in het verleden een besmetting plaatsgevonden heeft. Aangezien het lichaam pas twee- tot drie weken na een corona besmetting voldoende antistoffen heeft aangemaakt om dit te meten, kan een antistoffen corona sneltest pas 2 tot 3 weken na een besmetting worden gebruikt om te onderzoeken of u antistoffen in uw lichaam heeft. Indien dit het geval is, bent u 6 tot 8 maanden immuun voor een herbesmetting met het coronavirus. De betrouwbaarheid omtrent een antistoffen corona sneltest verschilt per test. De door ons aangeboden antistoffen test heeft de volgende specificaties met betrekking tot betrouwbaarheid, en is hiermee één van de beste corona antistoffen sneltesten die op dit moment verkrijgbaar zijn:

• Sensitiviteit: IgM 89%, IgG 94%
• Specificiteit: IgM 98%, IgG 100%

I

WIE CONTROLEERT DE BETROUWBAARHEID VAN CORONA SNELTESTEN?

De betrouwbaarheid van corona testen wordt gecontroleerd door de Landelijke coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) samen met het RIVM. Aan de hand van de door hen uitgevoerde onderzoeken wordt beoordeeld of de testen gebruikt kunnen worden en indien dit het geval is voor welke doelgroepen. De door ons aangeboden sneltesten zijn alle gevalideerd voor gebruik binnen heel Europa. Voorafgaand aan dit valideringsproces is veel onderzoek uitgevoerd, zodat de uitslagen van de testen voldoende zekerheid geven met betrekking tot de betrouwbaarheid.

IS EEN ANTIGEEN CORONA SNELTEST OOK BETROUWBAAR VOOR HET TESTEN VAN MENSEN DIE GEEN CORONA KLACHTEN HEBBEN?

Veel mensen vragen zich af of een antigeen sneltest ook betrouwbaar is voor het testen van mensen die geen corona klachten hebben. In andere woorden, preventief screenen op corona. Het korte antwoord is: “ja!”. Corona sneltesten zijn betrouwbaar bij het screen van mensen zonder klachten (asymptomatisch screenen). In onderzoek is naar voren gekomen dat 50% van de corona besmettingen asymptomatisch zijn. Dit betekent dus dat mensen niet eens weten dat ze ziek zijn terwijl zij anderen besmetten met het virus. In datzelfde onderzoek heeft hoofdonderzoeker dr. Marije Hofstra (afdeling Medische Microbiologie, UMC Utrecht) geconcludeerd dat antigeen sneltesten in staat zijn om ook bij mensen die geen fysieke klachten ervaren, het coronavirus te detecteren. In dit artikel zijn de bevindingen van het onderzoek en wat deze betekenen voor de maatschappij kort uiteengezet. Concluderend, een antigeen corona sneltest is dus ook betrouwbaar voor het testen van mensen ie geen corona klachten hebben.

Scroll naar top